Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2016-01-08 13:14 i Alléskolan Lerum
Litteratur från Antiken till 1900-talet
Grundskola 9 Svenska
...

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv  7-9
    Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Så här ska vi arbeta

Under veckorna fram till v5, går vi igenom epokerna från Antiken till 1900-talet. Du ska lära dig när epokerna var, vad som var tidstypiskt och om författare som har haft betydelse för omvärlden från respektive epok. Du ska också använda dig av litterära begrepp.

Matriser

Sv
Utvecklingsmatris Litteraturhistoria

öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Analys budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Analys författare och samtiden
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
söka, välja ut och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat antal källor och för enkla till viss del underbyggda resonemang. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat antal källor och för utvecklade och relativt underbyggda resonemang. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat antal källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
språk
Eleven använder ett enkelt ämnesspråk
Eleven använder ett utvecklat ämnesspråk
Eleven använder ett väl utvecklat ämnesspråk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: