Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling (VT16)

Skapad 2016-01-08 13:43 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
En ämnesövergripande planering (sv/so) med fokus på hållbar utveckling.
Grundskola 7 – 9 Svenska Geografi
"Ingen kan göra allt men alla kan göra något". Vad kan du göra för att skapa ett mer hållbart samhälle?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Under terminens första veckor, fram till och med vecka 10, kommer vi arbeta med geografi. Under SO-lektionerna kommer vi att fokusera på hållbar utveckling utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Samspelet mellan människa, samhälle och natur är viktigt för att skapa en hållbar utveckling.

Vi har en planet vars resurser ska räcka även i framtiden. Det är alla människors ansvar att ta hand om jorden så att en hållbar utveckling är möjlig. För att göra medvetna val är det därför viktigt att ha kunskaper om olika miljö- och utvecklingsfrågor samt fundera på lösningar på olika problem.

I svenskan får du träna mera på retorik och muntlig presentation. Vi pratar om argument och tränar oss i att argumentera. Vi lär oss också mera om källkritik och referenser, att kritiskt granska källor, motivera sitt val av källor, sammanställa information och referera på ett korrekt sätt. Allt detta för att lättare kunna ta till sig information, värdera och argumentera kring olika viktiga frågor, denna gång kopplade till hållbar utveckling. Vi läser faktatexter och pratar om lässtrategier.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

 • Se filmen Home
 • Läsa i Geografi 7-9
 • Använda www.studi.se
 • Diskutera i mindre grupp och i helklass
 • Söka information från olika källor

Vi kommer i geografi att ta upp:

 • Socialt: befolkningsfördelning, migration
 • Ekonomiskt: handel, produktion och transport
 • Ekologiskt: icke förnybara och förnybara energikällor, miljöproblem

I svenska använder vi bland annat material om källkritik samt kompletterar med annat material. Nedan finner du en länk till den lathund som finns på skolverket kring källkritik på webben.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/fakta/lathund-1.151074

Vad som kommer att bedömas:

 Arbetsmomenten är till för att du i geografi ska få chans att visa:

 • Hur väl du har kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra
 • Hur väl du kan föra resonemang kring befolkningsfördelning
 • Hur väl du kan föra resonemang om produktions-, handels- och transportmönster
 • Hur väl du kan resonera kring hållbarhetsfrågor
 • Hur väl du kan använda dig av ord och begrepp vi gått igenom
 • Hur väl du kan undersöka omvärlden genom att använda kartor, tabeller och diagram
 • Hur väl du har kunskaper om olika platser genom att läges- och storleksbeskriva dem

Svenskan kommer att bedöma:

 • Hur väl dina källor är relevanta för ämnet,
 • Hur väl du kan göra korrekta referenser till dina källor,
 • Hur väl du kan ställa dig kritisk till den information du hittar,
 • Hur väl du kan använda dig av de stilfigurer vi lärt oss för att göra din muntliga presentation mer färgstark

Hur du får visa vad du kan:

Gemensamma genomgångar och diskussioner

Praktiska övningar

Skriftliga läxförhör i so 

Muntlig presentation genomförs under vecka 10.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: