Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jagger Jagger

Skapad 2016-01-08 13:52 i Heby skola F-6 Heby
Jagger Jagger är en berättelse av Frida Nilsson. Vi läser boken och reflekterar och diskuterar innehållet.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi tränar oss att läsa och att samtala om text

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

2. Kursplanemål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

3. Konkretiserade mål:

Du tränar dig att:

Ta del av en historia: lyssna till högläsning av och att själv läsa skönlitteratur

Samtala om det du har läst

Reflektera över det du har läst

Lyssna och ta till dig hur andra uppfattar texten

Ställa frågor

4. Bedömning:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

5. Undervisning:

Vi läser boken Jagger Jagger tillsammans i klassen. Ibland läser jag, ibland läser du själv och ibland läser du i grupp. Vi samtalar om texten och gör olika uppgifter efter varje kapitel: skriver, diskutera (individuellt och i grupp), ritar och dramatiserar.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

6. Tillämpningsuppgift:

Vi gör ett gemensamt arbete där vi sammanfattar olika tankar som kommit fram under arbetet med boken. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: