Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 4

Skapad 2016-01-08 14:07 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 Matematik

Vi kommer arbeta med att mäta, väga och uppskatta olika saker. Vi repeterar hur man räknar ut omkrets och area. Vi tränar på matematiska objekt som parallelltrapets och parallellogram. Vi kommer också att arbeta med olika enheter och att omvandla dem, till exempel 1 km = 1000 m.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå och använda begrepp
 • samtala om och redovisa dina beräkningar

Utvärderingen - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva och redovisa dina beräkningar av enkla figurers omkrets och area
 • använda matematiska begrepp som romb, cylinder, omkrets och area i samtal och texter

Jag bedömer detta genom att:

 • observera dig i klassrumsdiskussioner
 • lyssna när du redovisar
 • läsa igenom dina redovisningar

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • spela spel
 • diskutera, beskriva och jämföra olika matematiska objekt
 • träna på att konstruera objekt som en kub
 • förstora och förminska enkla bilder
 • arbeta praktiskt, skriftligt och muntligt
 • arbeta parvis och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: