Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk och svenska minoritetsspråk

Skapad 2016-01-08 14:08 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Vi kommer att arbeta med de nordiska språken och de svenska minoritetsspråken för att eleverna ska få en större förståelse och mer kunskap kring både närliggande språk utomlands, samt minoritetsspråk inom landets gränser.
Grundskola 6 Svenska
Undervisningen i svenska ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. De ska få fördjupa sig i både språkbruk i Sverige och Norden, se skillnader och likheter, samt få lära sig några kännetecknande ord och begrepp. Undervisningen ska skapa en förståelse hos eleverna kring den nordiska språkgemenskapen, samt uppmärksamma minoritetsspråken i det egna landet.

Innehåll

Att göra på lektionerna:

Så här ska vi arbeta

 • Vi använder oss av läromedlet Portal för att lära oss om det svenska språkets historia
 • Vi lär oss om olika dialekter
 • Vi lär oss om de nordiska språkens släktskap och ursprung 
 • Läser/lyssnar på de nordiska språken och lär oss några detaljer om dem.
 • Får kännedom om våra minoritetsspråk
 • Ser några avsnitt av Fredrik Lindströms tv-program "Värsta språket" och "Våra dialektmysterier"
 • Ser "Jakten på språket" där de fem minoritetsspråken presenteras

 

Jag kommer att bedöma

 • Du reflekterar över de olika språken/dialekterna och visar det genom att delta i de diskussioner vi har 
 • Du gör ett skriftligt prov.

 

 

Syfte:

Att eleverna ska få bekanta sig med de nordiska språken och de svenska minoritetsspråken, att kunna få en förståelse för både skillnader och likheter i språkanvändning, samt få en uppfattning om olika språks ställning i samhället. Att göra jämförelser mellan språken skapar också en större medvetenhet kring elevernas eget språk.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Målet i undervisningen:

-Få kunskaper i de nordiska språken och se likheter och skillnader mellan dem.

-Få kunskaper i de svenska minoritetsspråken och deras ställning i samhället.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav du kan nå med denna uppgift:

Beroende på vilken uppgift du väljer att göra kan du nå ett eller flera av dessa kunskapskrav. 

Nyttiga länkar

Här kan du hitta mer fakta. Några är rent faktamässigt mycket bra, andra är mer "roliga" och syftar till att du kan få öva dig lite på de olika språken. Kolla runt och botanisera bland skatterna ;-)...

Filmer om minoritetsspråken:

Romani chib

http://www.ur.se/Produkter/155350-Jakten-pa-spraket-Romani-chib

Meänkieli

http://www.ur.se/Produkter/155352-Jakten-pa-spraket-Meankieli

Finska

http://www.ur.se/Produkter/155353-Jakten-pa-spraket-Finska

Jiddish

http://www.ur.se/Produkter/155351-Jakten-pa-spraket-Jiddisch

Samiska

http://www.ur.se/Produkter/155349-Jakten-pa-spraket-Samiska

Institutet för språk och folkminnen (fd. sofi och språkrådet): Just denna länken är till minoritetsspråken, men du kan också hitta annat nyttigt, utgå från startsidan om du vill.

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak.html

Ordförrådstest:

http://www.goethe-verlag.com/tests/index1.htm

Ett bild och ljudlexikon egentligen för yngre barn, men kanske användbart ändå:

http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/

Matriser

Sv
Matris kunskapskrav Svenska år 4-6

E
C
A
Minoritetsspråk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Samtala
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  A 6
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: