Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddhism

Skapad 2016-01-08 14:21 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Vi arbetar med världsreligionen Buddhism. Vilka centrala begrepp och tankar finns det i religionen? Hur går utövandet till? Vad skiljer religionen från andra religioner? Finns det likheter med andra religioner?
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Undervisningens innehåll

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med en av de fem världsreligionerna - Buddhism. Du kommer att få lära dig om:

 • Symboler och viktiga högtider.
 • Religionens ursprung.
 • Hur det är att leva som buddhist. Vilka regler och lagar som finns.
 • Likheter och skillnader mellan buddhism och de andra världsreligionerna§1. 
 • Resonera kring olika livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.

Följande centrala innehåll från läroplanen kommer vi att beröra

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: