Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ELLÄRA OCH MAGNETISM

Skapad 2016-01-08 14:40 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett fysikarbete om grunderna för elektricitet och magnetism.
Grundskola 7 Fysik

Hur kan en lampa lysa? Hur fungerar elektricitet? Vad är egentligen magnetism? detta ska vi få svar på under kommande veckor...

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet enligt läroplanen.

Centralt innehåll

 Detta säger LGR11 om elektricitet:

Undervising

 Vi skall läsa i boken och göra testa dig själv. Vi kommer också att laborera. Arbetet avslutas med en examination av valfri sort. Datum för examination är tisdag v18.

OBS! du skall läsa hela kapitel 2, 8:1,  8:2 samt 8:3 i boken.

Du skall kunna:

·         veta vilka enheter som används (volt, ampere och ohm)

·         veta vilka symboler som används och kunna rita upp en krets

·         känna till ämnen som leder och inte leder ström

·         veta vad som menas med en elektrisk krets (öppen och sluten krets)

·         veta skillnaden mellan serie- och parallellkoppling.

·         kunna ge exempel på att rörelse kan generera (ge) elektrisk ström

·         veta att elström kan ge upphov till ljus, ljud, värme och rörelse

·         känna till begreppet spänning och hur det ger upphov till elektrisk ström

·         känna till säkerhetsregler för el i hemmet

·         veta hur magneter påverkar olika material och hur det utnyttjas

·         inse det moderna samhällets beroende av elektrisk energi

·         kunna planera och utföra enklare elektriska konstruktioner samt skriva en rapport

·         kunna välja lämpliga mätinstrument för att genomföra egna mätningar

·         kunna bygga upp elektriska kretsar utifrån kopplingsscheman

·         veta vad som krävs för att få en lampa att lysa, och kunna utföra detta

 

 

 

För att uppnå mer än godkänd skall du:

 

·         kunna redogöra för batteriets för- och nackdelar

·         veta hur batteriet är uppbyggt

·         veta hur säkringar fungerar

·         veta något om hur motorer är konstruerade

·         känna till något om Sveriges elförsörjning

·         kunna beskriva hur användningen av elektricitet förändrat samhället

·         kunna ge exempel på hur principen rörelse blir el och el blir rörelse används i tekniska sammanhang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  Fy  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: