Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarverkstad - berättande text

Skapad 2016-01-08 14:47 i Heby skola F-6 Heby
Du tränar dig att skriva berättande text med gestaltnig av karaktärer och miljöer
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du får möjlighet att fantiserar fram olika karaktärer och miljöer med hjälp av bland annat lera, papper, tyg med mera och skriver sen en egen berättelse.

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

2. Kursplanemål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

3. Konkretiserade mål:

Lära dig hur en berättande text är uppbyggd

Berätta om, utvärdera och reflektera över ditt arbete

Bearbeta din text

 

 

4. Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skriva en berättelse med tydlig början, handling/problem och slut
 • Beskriva miljöer och göra någon gestaltning
 • Beskriva karaktärer och göra någon gestaltning
 • Ge och ta emot återkoppling och utifrån den bearbeta din text
 • Träna dig att se skillnaden mellan talspråk och skriftspråk
 • Lära dig ordklasserna verb och adjektiv och kunna böja dem

 

 

Viktiga ord och begrepp

- karaktärer

- beskriva

- gestalta

- miljöer

- bearbeta

- återkoppling

- reflektera

- dokumentera

- muntligt

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

5. Undervisning:

 

Du kommer att få förbereda didin berättelse genom att genomföra olika uppgifter:


 • Göra två olika karaktärer i lera. Du målar dina karaktärer och presenterar dem sen för klassen-  muntligt och skriftligt.
 • Skapa en miljö i ett  tittskåp för dina karaktärer.
 • Träna dig att beskriva med hjälp av adjektiv och verb och att gestalta.
 • Dokumentera ditt arbete på lärloggen.

6. Tillämpningsuppgift:

Skriv en egen berättande text .

Bearbeta din text och dokumentera hur arbetet går genom att skriva på lärloggen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: