Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk/tecken som stöd Skruttet januari 2016

Skapad 2016-01-08 14:50 i Höjdens förskola Färgelanda
Språkträning i förskolan
Förskola
Språkträning

Innehåll

Mål från styrdokument

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål

Utifrån observationsmaterialet TRAS behöver vi arbeta med:

*Meningsbyggnad

*Uttal

*Språklig medvetenhet

 

Utifrån att vi har/får flerspråkiga barn behöver vi arbeta med:

*Tecken som stöd 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

*deltar i rim och ramsor

*använder prepositioner i det vardagliga talet

*uttal av ord vanligtvis är tydligt

*självmant använder tecken som stöd

Insatser för att nå målet

*Munmotrikhäfte

*Arbetsmaterial med prepositioner (Puma)

*Sånger, rim o ramsor i vardagen (tex matramsa)

*Arbetsmaterial med tecken som stöd

Litteratur/forskningsanknytning

*Olika arbetsmaterial samt internet

Barnens delaktighet genom hela processen

Pedagogisk dokumentation, barnens intresse

Vårdnadshavares delaktighet

Information till föräldrar via blogg/Skruttetinfo om varför förskolan arbetar med valt fokusområde. Kontinuerligt informera om arbetets utveckling via bloggen och aktivt bjuda in vid den dagliga kontakten.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Planera och organisera vad vi ska göra med gruppen varannan vecka.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: