Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen grön vt16

Skapad 2016-01-08 15:04 i Pysslingen Skolor Kristianstads Montessoriskola Pysslingen
Grundskola 7 – 8 Biologi
...

Innehåll

Arbetsområde

Vårens biologi handlar om människokroppen. Hur fungerar vi egentligen? Vi kommer prata om hjärtat, blodomloppet och immunförsvaret och så ska du få arbeta med antingen hud, skelett, andning, muskler eller matspjälkning. 

Arbetssätt

Vi börjar med en genomgång på hjärtat, blodomloppet och de olika  reningssystem vi har i kroppen. Sen kommer vi gå över till immunsystemet och diskutera blodets innehåll och hur vår kropp skyddas från bakterier, virus, gifter och smuts. 

Ni kommer sen få sätta ihop ett eget material om antingen huden, skelettet, musklerna, andning, blodets rening (lever/njurar) eller matspjälkning. Sen kommer ni klassen få använda varandras material till att läsa på. 

Vi kommer också ha en laboration som kommer från ett gammalt nationellt prov.

Glöm inte att boken finns inläst på inläsningstjänst. Vi använder oss av spektrum biologi upplaga 3.

Tidsplan

Lektion 1: Intro, genomgång hjärta och blodomlopp. Läs 14.1 och bearbeta texten

Lektion 2: Läxförhör hjärta och blodomlopp (14.1 + anteckningar). Genomgång immunförsvar (14.2), titta i mikroskop

Lektion 3: Läxförhör immunförsvar (14.2 och anteckningar). Uppstart eget arbete kroppen. 

Lektion 4: Tid till att jobba med ert eget material. 


Lektion 5: Rätta eget material i grupp och träna på varandras.


Lektion 6: Läxförhör huden, skelettet, matspjälkning, muskler, blodets rening och andning. Diskussion om hälsa.


Lektion 7: Praktisk uppgift 


Varför ska vi göra det?

Så här står det i läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Under den här perioden kommer ni att få skriva tre läxförhör, lämna in ert tillverkade material och lämna in en labutvärdering. 


Läxförhör 1: Första läxförhöret under denna biologiperiod handlar om hjärtat och blodomloppet (14.1)

 

Läxförhör 2: Andra läxförhöret handlar om immunförsvaret (14.2)

 

Läxförhör 3: Tredje läxförhöret bygger på det material som ni tillverkat om hud, skelett, andning, matspjälkning, blodets rening och muskler. 

 

Eget material: När ni sätter ihop materialet så kommer ni att få jobba enskilt. Det kommer vara flera i klassen som har samma arbetsområde. Materialet som ni ska tillverka ska innehålla en egenskriven text med minst 5 tillhörande frågor. Det ska också finnas svar på frågorna på baksidan av frågepapperet. Ni ska också tillverka ett tillhörande bildmaterial (A4-format) om ert arbetsområde. 

Matriser

Bi
Biologi år 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
4
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
5
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
8
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
10
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
11
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: