Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Djurgrupper

Skapad 2016-01-08 15:12 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Pedagogisk planering inom arbetsområdet djur - stor variation både inom och mellan olika djurgrupper.
Grundskola 6 Biologi
Det finns betydligt fler djurarter än växtarter. Många djur lever där växter saknas, t.ex. på djupa och mörka havsbottnar. Andra rör sig skickligt i luften.

Innehåll

Syfte med detta arbetsområde

Att få en övergripande bild av hur djurriket är uppbyggt och har utvecklats.
Känna till vad alla djur har gemensamt.
Veta hur djuren delas in i olika grupper och vad som är utmärkande för gruppen.
Känna till olika djurarter och vilken större grupp de tillhör.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkretisering av målen

Du ska  kunna:

 • Beskriva hur olika sorters djur är byggda och hur de lever.
 • Känna igen ett urval av arter och kunna sortera dem i grupper.
 • Ge exempel på djurs anpasningar till sin omgivning och till klimatet.
 • Ge exempel på hur djur och människor påverkar varandra.

 

Undervisning/arbetssätt

Genom filmer och läroböckerna  kommer vi arbeta med följande djurgrupper:

 • Svampar & nässeldjur
 • Blötdjur & tagghudingar
 • Maskar
 • Kräftdjur, spindeldjur & mångfotingar
 • Insekter
 • Fiskar
 • Groddjur & kräldjur
 • Fåglar
 • Däggdjur

Det du kommer få ta reda på är:

 • Kännetecken, Egenskaper
 • Utseende
 • Indelning i undergrupper
 • Levnadssätt (hur de lever, föda mm)
 • Förekomst (var de finns)
 • Förökningssätt
 • Andning 

 

Bedömning

Ett bedömningsunderlag är matrisen nedan, och ert muntliga framträdande.

Matriser

Bi
BIOLOGI lgr-11 åk 6

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Har deltagit med har ej godtagbara kunskaper
Lägsta godtagbara kunskaper
--------------->
--------------->
Använda kunskaper för att...
...granska information,
 • Bi
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig naturvetenskaplig information.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor.
 • Bi
Behöver stöd för att föra enkla resonemang om källornas användbarhet
För enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
För utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
För väl utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...kommunicera muntligt eller skriftligt
 • Bi
Kan med stöd skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
... och ta ställning
 • Bi
Kan med stöd ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Genomföra systematiska undersökningar
 • Bi
Kan med stöd bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt efter.
Bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt efter.
Kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter bearbetning går att arbeta systematiskt efter.
Kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt efter.
 • Bi
Kan med stöd göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Använda begrepp, modeller och teorier
 • Bi
Kan med stöd ge exempel och beskriva biologiska sammanhang med användning av biologins begrepp.
Grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang. Ger exempel och beskriver med viss användning av biologins begrepp.
Goda kunskaper om biologiska sammanhang. Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag med relativt god användninga av biologins begrepp.
Mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang. Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi
Kan med stöd föra enkla resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Kan föra enkla resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Kan föra utvecklade resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Kan föra välutvecklade resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: