Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik vt 16

Skapad 2016-01-08 15:18 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Fysik

Hur kommer det sig att man kan se saker trots att de inte utsänder ljus? Varför ser åran i vattnet ut som den är bruten? Vad är färg och hur uppstår de? Ja dessa och många andra frågor kommer du få svar på när vi gått igenom området optik.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Eleverna får möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån deras egna upplevelser. Eleverna ska få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor och på så sätt utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. 

Syftet är också att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de har utvecklats från undersökningar. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning

Hur aktivt du deltar i diskussioner.

Hur väl du kan använda dig utav de nya begrepp vi gått igenom och hur väl du kan använda dig av dem i andra sammanhang.

Hur väl du kan genomföra laborationer och analysera resultatet för att sedan se sambandet med teorin bakom.

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Fy  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Fy  E 9
  Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
 • Fy  E 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
 • Fy  E 9
  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Fy  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Fy  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
 • Fy  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Fy  E 9
  Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, filmvisning, gemensamma diskussioner, laboration samt självständig läsning i boken och svara på frågor tillhörande frågor.

Efter områdets slut ska du ha förståelse för följande:

 

 • Veta vad som menas med en ljuskälla
 • Förstå hur ett spektrum uppstår
 • Förstå varför vi kan se något i en viss färg
 • Kunna ljusets hastighet i vakuum och förstå vad som händer med hastigheten i optiskt tätare/tunnare medium.
 • Veta hur ljuset bryts och reflekteras i olika medium
 • Kunna hur ljus reflekteras i buktiga speglar och vad de används  till
 • Kunna förklara skillnaden mellan konvex och konkav lins, och veta vad som händer när ljus passerar igenom
 • Känna till begreppen brännpunkt och brännvidd
 • Känna till ögats anatomi och funktion 
 • Få kännedom om skador/sjukdomar (synfel) relaterade till ögat och ljus samt hur man kan förhindra/åtgärda dessa

 

Vi kommer att avsluta området med ett prov (mer info kommer på veckoplaneringen.)

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Begrepp

infallsvinkel

reflektionsvinkel

konkav

konvex

brännpunkt

brännvidd

brytningsvinkel

totalreflektion

fiberoptik

närsynthet

översynthet

absorbera

reflektera

ROGGBIV

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: