Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och väder åk 4

Skapad 2016-01-08 15:26 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 4 Kemi Fysik
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik och kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi.
Undervisningen i ämnet fysik och kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska/kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska/kemiska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.
Genom undervisningen i ämnet fysik och kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

* genomföra systematiska undersökningar i fysik och kemi, och
* använda fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska/kemiska samband i naturen och samhället.

Konkretisering av syfte

Genom undervisningen kommer du att få lära dig mer om:
* Luftens egenskaper och sammansättning.
* Enkla väderfenomen och deras orsaker, t.ex. hur vindar uppstår, hur regn, snö och hagel bildas. 
* Några historiska upptäckter inom området och deras betydelse för människan.

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att läsa texter i kemiboken och svara på frågor. Vi kommer att se filmer som berör ämnet och sen svara på frågor utifrån filmen. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och skriva gemensamma texter om ämnet. Vi kommer att utföra olika experiment, både i grupp och i helklass, och sen skriva förklaringar till vad som händer under experimentet.

Bedömning/Dokumentation

Bedömning kommer att ske efter avslutat område och ligger till grund i ett avslutande prov.
För bedömning, se matris nedan.
Dokumentationen sker på unikum.

Matriser

Fy Ke
Kemi/Fysik - Luft och väder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Luftens sammansättningning
Kunna berätta vilka ämnen som luften består av.
Du saknar/visar inga kunskaper om luftens sammansättning.
Du har grundläggande kunskaper om luftens sammansättning.
Du har goda kunskaper om luftens sammansättning.
Du har mycket goda kunskaper om luftens sammansättning.
Andas på högre höjder
Kunna berätta varför det blir svårare att andas ju högre upp man kommer om man ska bestiga ett högt berg.
Du saknar/visar inga kunskaper om varför det blir svårare att andas på högre höjder.
Du har grundläggande kunskaper om varför det blir svårare att andas på högre höjder.
Du har goda kunskaper om varför det blir svårare att andas på högre höjder.
Du har mycket goda kunskaper om varför det blir svårare att andas på högre höjder.
Vind/Blåst
Kunna berätta hur det kan bli en vind/blåst.
Du saknar/visar inga kunskaper om hur det kan bli en vind/blåst.
Du har grundläggande kunskaper om hur det kan bli en vind/blåst.
Du har goda kunskaper om hur det kan bli en vind/blåst.
Du har mycket goda kunskaper om hur det kan bli en vind/blåst.
Termometern
Kunna berätta hur en termometer fungerar och vilket ämne som finns i den.
Du saknar/visar inga kunskaper om termometern.
Du har grundläggande kunskaper om termometern.
Du har goda kunskaper om termometern.
Du har mycket goda kunskaper om termometern.
Anders Celsius
Kunna hans namn, när han levde och berätta hur han kom fram till sin hundragradiga termometerskala.
Du saknar/visar inga kunskaper om Anders Celsius.
Du har grundläggande kunskaper om Anders Celsius.
Du har goda kunskaper om Anders Celsius.
Du har mycket goda kunskaper om Anders Celsius.
Regn
Kunna berätta om hur det bildas regn.
Du saknar/visar inga kunskaper om hur regn bildas.
Du har grundläggande kunskaper om hur regn bildas.
Du har goda kunskaper om hur regn bildas.
Du har mycket goda kunskaper om hur regn bildas.
Hagel
Kunna berätta om hur det bildas hagel.
Du saknar/visar inga kunskaper om hur hagel bildas.
Du har grundläggande kunskaper om hur hagel bildas.
Du har goda kunskaper om hur hagel bildas.
Du har mycket goda kunskaper om hur hagel bildas.
Dimma
Kunna berätta om hur det bildas dimma.
Du saknar/visar inga kunskaper om hur dimma bildas.
Du har grundläggande kunskaper om hur dimma bildas.
Du har goda kunskaper om hur dimma bildas.
Du har mycket goda kunskaper om hur dimma bildas.
Åska
Kunna berätta om hur det bildas åska.
Du saknar/visar inga kunskaper om hur åska bildas.
Du har grundläggande kunskaper om hur åska bildas.
Du har goda kunskaper om hur åska bildas.
Du har mycket goda kunskaper om hur åska bildas.
Regnbågen
Kunna berätta om hur det bildas en regnbåge, varför vi kan se regnbågens färger framträda på himlen och kunna regnbågens färger.
Du saknar/visar inga kunskaper om regnbågen
Du har grundläggande kunskaper om regnbågen
Du har goda kunskaper om regnbågen.
Du har mycket goda kunskaper om regnbågen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: