Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och dess egenskaper Vt åk 2

Skapad 2016-01-08 15:35 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild Svenska

Luft syns inte men vi vet att den finns! Hur kan vi veta att luft finns? Vad har luft för egenskaper? Genom att utföra olika experiment och utveckla våra resonemang kring luft kommer vi att lära oss mer om luften och dess egenskaper.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska utveckla din förmåga att:

 • skriva en enkelt rapport
 • läsa, förstå och sammanfatta enkla faktatexter
 • förstå begrepp som de fyra elementen, atom, molekyl, atmosfär,  lufttryck, vind, gas
 • dokumentera iakttagelser och slutsatser
 • förstå att luft har egenskaper
 • diskutera och delta i samtal

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning - vad och hurJag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva en enkel rapport
 • läsa, förstå och sammanfatta en faktatext
 • förklara begreppen de fyra elementen, gas, molekyl, atom, atmosfär, lufttryck och vind.
 • dokumentera med bilder
 • beskriva några av luftens egenskaper
 • deltaga  i gemensamma diskussioner om luft

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • delta i diskussioner
 • genomföra och dokumentera undersökningar och experiment i ord och bild.
 • skriva

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Både enskilt och i grupp
 •  måla
 • se på film
 • göra experiment
 • skriva
 • läsa

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: