Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Hållbarutveckling & NP 2019

Skapad 2016-01-08 15:37 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Det var och en av oss gör påverkar de andra, vår miljön och jordens framtid. I det här arbetet får ni studera några av anledningar till miljöproblem och tänka på hållbar utveckling.
Grundskola 7 – 9 Geografi

Politikerna och miljöforskarna jobbar hårt för att lösa miljöproblemen i världen. Ni elever kan hjälpa till genom att undersöka några av de svenska konsumtionsmönster som är problematiska. Målet är att studera några av anledningar till miljöproblem och komma fram till hållbara lösningar som kan ge kommande generationer en ljus framtid.

Innehåll

Bedömning av arbetsområdet

-Kunskaper du har i samspelet mellan människa, samhälle och natur samt gällande produkter av varor i världen

- Användning av begrepp för området

- Undersökande och beskrivandet av orsaker och konsekvenser av produktion och konsumtion av olika produkter i världen.

-Resonering utifrån olika perspektiv, ekonomiskt, ekologiskt och socialt

- Beskrivandet av samband mellan produktion och olika samhällspåverkan.

- Beskrivandet av individer möjligheter och förutsättningar i de samhälle/del av världen som undersökts.

 

Tillfällen för bedömning:

Det successiva arbetet, v.5-12

Presentation av produkt. Diskussion och reflektion utifrån det arbete som skett i gruppen, v 10 

Enskild rapport.

NP två delar à 120 min.

 

 

Matriser

Ge
Bedömnings nivåer

Centraltinnehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Geo 7-9 Syfte
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
Sambandskoppling geografiskt Produktion och konsumtion, hur handel förenar och/eller skapar problematik
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Geo 7-9 Syfte
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
Reflektion och Analys Olika perspektiv och lösningar
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Geo 7-9 Syfte
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
Begreppshantering Använder relevanta begrepp och fakta
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geo 7-9 Syfte
Undervisningen ska du utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.
Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
Samspel människa, samhälle & natur Slutsatser i helhet
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: