Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Spanska åk 6

Skapad 2016-01-08 16:12 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Spanska talas av ungefär en halv miljard människor i världen. Att lära sig spanska ger fantastiska möjligheter att resa och lära sig mer om andra länder och kulturer. Kanske leder det till och med till ett intressant jobb någon gång i framtiden. Under året kommer du att få grundläggande kunskaper i det spanska språket. Genom att läsa, lyssna och skriva på spanska utvecklas språket. Vi kommer att arbeta med läroboken "Colores" som utgångspunkt, och komplettera med annat material.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Under varje tema ska vi arbeta med:

-Läxförhör

-Hörförståelse

-Läsförståelse

-Grammatik och ordföljd

-Realia

-Skriva och producera texter

Innehåll

Innehåll åk 6

Glosor; Sme: Spanska 6an: https://quizlet.com/class/4011488/

 

Veckoplanering (från colores 6)

 Varje kapitel kan ta mellan 3-4 veckor. 

1 ¡Hola!
Moment/Läxa:
Hälsningsfraser, klassrumsfraser
Los números 

¡Bienvenidos al mundo hispánico!
Realia på spanskatalande världen
Läxa: Ordkunskap + veckodagar

 

----- 

2.España 
Läxa: ordkunskap + siffror 0-15, alfabetet

Familjeord, att berätta om sig själv, enkla frågor, verb i första och andra person singular.

Realia på Spanien

-----

Julovet

-----

3. México 

Läxa: Los animales + siffror 0-20, Los colores
Ordkunskap, djur, färger, familjeord, frågor, un/una, verb i första och andra person singular.

Realia på Mexiko

-----

Sportlovet

-----

4.Argentina

Läxa: familjeord, att berätta om sig själv och någon annan, frågor, frukter.

Siffror 0-39, verb i första, andra och tredje person singular, mi/mis, el/la plural

Realia på Argentina 

 

5.Venezuela

Årstider, månader, boende, födelsedag, veckodagarna, frågor

Siffror 40-100, datum.

Realia på Venezuela

-----

Påsklovet

-----

6.Peru

Utseende, frågor, fritidsaktiviteter, klockan

Adjektiv, klockan, verbet ser, me gusta, te gusta, räkneord

-----

7. Proyecto

 Grupparbetet om ett spansktatalande land.

-----

8. Grammatik 

Allt grammatik från boken, regler och övningar blandas.

Uppgifter

  • Diálogo en español

  • Diálogo en español

  • Diálogo en español

  • Diálogo en español

Matriser

M2
Sme: Moderna språk matris

Når ej kunskapsmålen. Insats krävs.
E
C
A
LYSSNA
Du förstår ännu inte det väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
LÄSA
Du förstår ännu inte det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
TALA/SAMTALA
Du kan ännu inte uttrycka dig begripligt med fraser och meningar när du talar och samtalar.
Du uttrycker dig begripligt med fraser och meningar när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enstaka enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar. Du kan till viss del i tal anpassa språket till mottagare och efter situation.
SKRIVA
Du kan ännu inte uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skrift Du kan ännu inte göra enstaka enkla förbättringar av din text.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan efter bearbetning göra enstaka enkla förbättringar av din text, samt variera den.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar av din text, samt variera den.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan till viss del anpassa språket i din text till mottagare och efter situation.
STRATEGI
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av någon strategi för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av några olika strategier för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av flera olika strategier för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
REALIA
Du känner ännu inte till några olika sammanhang och områden där språket används.
Du känner till några olika sammanhang och områden där språket används.
Du har viss kunskap om några olika sammanhang och områden där språket används.
Du har kunskap om några olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: