Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP historia årskurs 4 vt 2016

Skapad 2016-01-08 16:44 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för historia under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Historia
Så här kommer vi att arbeta med historia.

Innehåll

Historia årskurs 4 läsåret 2014-2015

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att utgå ifrån en historisk referensram, tolka, värdera, reflektera, analysera och använda ord och begrepp samt få kunskaper om ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Använda en historisk referensram

 • Ha kunskap om förhållanden och skeenden under forntiden (ex. Norden befolkas, stenåldern, bronsåldern och järnåldern)
 • Kunna se spår av forntiden
 • Få en insikt i hur historian påverkar nutid (ex. språk, gränser, handel, resor och kulturmöten)
 • Ha kunskap om vikingatiden och kunna se och tolka spår från denna tidsperiod
 • Få en insikt i kristendomens införande i Norden och religionens betydelse samt vilka konsekvenser dessa förändringar hade för olika människor och grupper

¤ Kritiskt granska, tolka och värdera

 • Föra enkla resonemang kopplade till kunskaper i historia om samhällsförändring, levnadsvillkor och handlingar (ex. skillnader, likheter och jämföra)
 • Reflektera kring tillförlitligheten i olika källmaterial och information och kunna förklara om den går att använda 
 • Känna till hur några historiska personer och händelser har framställts (ex. vid Sveriges bildande)

¤ Reflektera över användningen av historia i olika sammanhang

 • Få en insikt i när de nordiska staterna bildades
 • Få en insikt i hur och när Sverige blir ett rike
 • Reflektera och samtala om hur olika upptäcktsresor haft betydelse och vilka konsekvenser som blivit följden dessa
 • Undersöka en enkel utvecklingslinje genom att beskriva kulturmöten och levnadsvillkor och se samband  mellan olika tidsperioder (ex. vad arkeologiska fynd kan berätta)

¤ Använda historiska begrepp för att analysera historisk kunskap

 • Kunna ämnesspecifika ord och begrepp som tidsbegrepp (ex. vikingatiden)

Undervisningens innehåll

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under terminens gång både muntligt och skriftligt.

Det jag kommer att bedöma är förmågan att:

 • Använda historia
 • Kritiskt granska, tolka och värdera information
 • Reflekter över användningen av historia
 • Använda historiska begrepp för att analysera

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: