Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik

Skapad 2016-01-09 12:50 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Översätta dikter? Nästan omöjligt!
För dig behövs det inte: du har förmånen att förstå den ungerska litteraturen i originalspråket!

 

Vi kommer att läsa några av de mest kända ungerska dikter. Tro eller ej: många av dessa dikter kan dina förälrdrar utantill! Du behöver inte lära in dem, det räcker att förstå dem.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Du ska under arbetet med lyrik:

▪ lära dig olika typiska diktdrag
▪ lära dig att analysera dikter
▪ lära dig att skapa egna dikter

Innehåll▪ Du beskriver och förklarar olika begrepp, t ex  allitteration, liknelse, metafor, rytm, rym,  etc.
▪ Du reflekterar över dikters innehåll och uttrycker dina reflektioner både muntligt och i skrift.
▪ Du tolkar dikter och gör jämförelser.
▪ Du motiverar dina tolkningar och åsikter.

Du ska också göra en analys av en valfri dikt.


▪ Du skriver dikter så att innehållet framgår tydligt. Du använder de olika tekniker begreppen står för i egen diktning.  

Det här kommer att bedömas

Muntlig aktivitet under lektionerna där man visar vilja att delta i diskussioner.
Egenproducerade texter och muntligt framförande av dessa.

 

Bedömning sker kontinuerligt under projektets undervisningstillfällen.

Du skall kunna....

  • lyssna uppmärksam på texter andra läser och förstå innehållet i dessa
  • uttrycka dina tankar
  • uttrycker dig verbalt genom att högläsa texter på ett adekvat sätt (betoning, tempo, flyt)

Matriser

Ml

F-nivå - inte godkänd
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförmåga
Du behöver träna på att få flyt i din läsning. Du behöver läsa regelbundet för att få förståelse för hur du ska läsa och hur du ska hantera olika typer av texter.
Du läser med flyt och har i huvudsak ett fungerande sätt att välja hur du ska läsa och hantera texter.
Du läser med gott flyt och väljer på ändamålsenligt sätt hur du ska läsa och hantera olika typer av texter.
Du läser med mycket gott flyt och väljer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt hur du ska läsa och hantera olika typer av texter.
Läsförståelse
Du behöver träna läsförståelse genom att öva på att reflektera omkring innehållet i böcker du läser.
Du visar att du har grundläggande läsförståelse. Du gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och till andra texter.
Du visar god läsförståelse. Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar mycket god läsförståelse. Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband.
Tolka och analysera
Du behöver träna på att föra enkla resonemang om olika texter, hitta budskap i dem och dra vissa slutsatser.
Du kan föra enkla resonemang om tydliga budskap i olika texter. .
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap, som kan läsas mellan raderna i olika texter. .
Du kan föra välutvecklade, nyanserade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap i olika texter som kan läsas mellan raderna eller är dolda. .
Skrivförmåga
Du behöver träna dig i att variera språket.
Texterna innehåller viss språklig variation.
Texterna visar relativt god språklig variation.
Texterna visar god språklig variation.
Skrivteknik
Du behöver träna på att använda grundläggande regler för språkriktighet, skiljetecken och stavning.
Du kan använda dig av regler för språkriktighet, skiljetecken och stavning med viss säkerhet.
Du kan använda dig av regler för språkriktighet, skrivregler och stavning på ett relativt säkert sätt.
Du kan använda dig av regler för språkriktighet, skrivregler och stavning på ett välfungerande sätt.
Muntlig redogörelse
Du kan ännu inte förbereda och genomföra enkla muntliga presentationer.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga presentationer med en uppbyggnad och innehåll som i huvudsak fungerar. Du visar viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga presentationer med en relativt väl fungerande uppbyggnad och innehåll. Du visar relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga presentationer med en väl fungerande uppbyggnad och innehåll. Du visar god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Samtal
Du behöver träna dig på att formulera dig muntligt. Du behöver träna dig på att framföra egna åsikter.
Du kan framföra åsikter med enkla och till viss del med enkla underbyggda argument, som till viss del för samtalen framåt. Du visar ett enkelt ordförråd.
Du kan framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, som för samtalen framåt. Du visar ett relativt väl utvecklat ordförråd.
Du kan framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument, som för samtalen framåt och fördjupar eller breddar. Du visar ett välutvecklat och nyanserat ordförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: