Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A Year-letter

Skapad 2016-01-09 13:36 i Apelskolan Falkenberg
Mål: att skriva ett årsbrev om en annan persons år.
Grundskola F
...

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

A Year-letter

You are going to interview a person in your class  (in English) about 2015. You are then going to write the year-letter to your class about that person’s year. To be able to do that you need to ask some questions to ask the person.

Mål: att skriva ett årsbrev om en annan persons år.

Syfte: att träna på att kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll: Följande delar berörs i uppgiften:

Kommunikationens innehåll

Lyssna och läsa — reception

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion


Följande kunskapskrav kommer att bedömas:

Kunskapskrav för E:

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen

Kunskapskrav för C

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kunskapskrav för A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.Eleven formulerar sig även med flyt ochviss anpassning till syfte, mottagare och situation.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: