Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"English - the second semester in sixth class of Holsta"

Skapad 2016-01-09 13:51 i Holstagårdsskolan Helsingborg
En övergripande planering för ämnet engelska för vårterminen i åk 6.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Språket är ett av människans viktigaste redskap för att kommunicera med andra. Vi använder också när vi ska lära oss saker och sätta ord på våra tankar. Att ha kunskaper i flera språk ger dig perspektiv på de delar av världen som ligger bortanför ditt eget lilla hörn. Engelska är ett världsspråk som används i många olika sammanhang, t ex politik, kultur och utbildning. Kunskaper i engelska ökar dina möjligheter att vara med där saker händer!

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

 begreppsliga förmåga

 • att förstå vad ord och begrepp betyder
 • att kunna använda orden och begreppen i olika sammanhang

kommunikativa förmåga

 • att kunna samtala med andra
 • att kunna redovisa för andra

metakognitiva förmåga

 • att kunna använda olika metoder för inlärning
 • att anpassa det du säger/skriver till den som lyssnar/läser

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Innehåll

Under våren kommer du få träna på att läsa och förstå olika typer av texter samt skriva egna meningar/texter. Du kommer också få prata och redovisa på engelska och träna på att förstå talad engelska med hjälp av olika medier. Du ska också använda olika slags källor i skapandet av muntliga och skriftliga presentationer. 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Arbetssätt

 • läsa och arbeta med olika texter
 • ha lärarledda genomgångar
 • samtala om kända ämnen
 • skriva olika texter
 • lyssna på talad engelska i olika former t ex se engelska filmer

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Detta kommer att bedömas...

...din förmåga att

 • förstå talad engelska och hur du kan berätta om/beskriva/använda innehållet
 • välja, läsa och förstå olika typer av texter och hur du kan berätta om/beskriva/använda innehållet
 • använda olika metoder när du lyssnar, läser eller skriver för att göra det lättare att förstå
 • tala och redovisa på engelska så att andra förstår dig
 • skriva små enkla texter som andra förstår

Bedömningen sker

 • Muntlig redovisning vecka 3 och senare under våren
 • Hörförståelse vecka 7
 • Läsförståelse vecka 11
 • Nationella Prov vecka 16
 • Skrivuppgift vecka 11

Kopplingar till läroplan

 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  A 6
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  A 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  A 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  A 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  A 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  A 6
  Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser

En
"English - the first semester in sixth class of Holsta"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hörföståelse
 • En  A 6
 • En  A 6
Du har ännu inte visat att du förstår det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du visar det genom att skriva/prata om det på ett enkelt sätt. Du kan följa muntliga instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Du visar det genom att skriva/prata om det på ett enkelt sätt. Du kan följa muntliga instruktioner på ett bra sätt.
Du kan förstå det innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du visar det genom att skriva/prata om det på ett utvecklat sätt. Du kan följa muntliga instruktioner på ett mycket bra sätt.
Läsförståelse
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du har ännu inte visat att du förstår innehållet i enkla texter som handlar om saker som du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du visar det genom att skriva/prata om det på ett enkelt sätt. Du kan följa skriftliga instruktioner på ett ganska bra sätt. Du kan använda någon metod för att underlätta förståelsen av texter.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Du visar det genom att skriva/prata om det på ett enkelt sätt. Du kan följa skriftliga instruktioner på ett bra sätt. Du kan använda några metoder för att underlätta förståelsen av texter.
Du kan förstå det innehållet i enkla texter engelska som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du visar det genom att skriva/prata om det på ett utvecklat sätt. Du kan följa skriftliga instruktioner på ett mycket bra sätt. Du kan använda några metoder för att underlätta förståelsen av texter.
Skriva texter
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du har ännu inte visat att du kan skriva enkla texter på engelska.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika typer av texter både när du skriver till dig själv eller till andra. Du kan göra några enkla förbättringar av dina texter så att de blir mer tydliga och varierade.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika typer av texter både när du skriver till dig själv eller till andra. Du kan göra enkla förbättringar av dina texter så att de blir mer tydliga och varierade.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika typer av texter både när du skriver till dig själv eller till andra. Du kan göra enkla förbättringar av dina texter så att de blir mer tydliga och varierade.
Prata och redovisa
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du har ännu inte visat att du kan uttrycka dig muntligt på engelska.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra och vid muntliga redovisningar. Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir mer tydliga och varierade. Du kan använda någon metod för att göra det lättare att bli förstådd när du pratar engelska.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra och vid muntliga redovisningar. Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir mer tydliga och varierade. Du kan använda några metoder för att göra det lättare att bli förstådd när du pratar engelska.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra och vid muntliga redovisningar. Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir mer tydliga och varierade. Du kan använda flera metoder för att göra det lättare att bli förstådd när du pratar engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: