Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2016-01-09 15:29 i Brearedsskolan Halmstad
Nästa mål i ämnet svenska är att eleverna ska utveckla sin läsförståelse genom att ta del av texter och analysera dess innehåll.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Genom att fördjupa sig i olika texttypers budskap enskilt och i grupp kommer eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa mellan raderna och tolka och förstå olika författare.

Innehåll

Avsnitt 1

Mål/bedömning:

- Jag förstår innehållet i olika texter.

- Jag kan urskilja textens budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

- Jag kan analysera olika texter syfte.

- Jag kan koppla innehållet i olika texter till mina egna upplevelser.

- Jag känner till ord och begrepp som används för att utrycka olika känslor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: