Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolution och industrialisering

Skapad 2016-01-09 17:32 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Historia

Under 1700-talet inträffade många spännande och omvälvande händelser som förändrade stora delar av världen. En rad olika faktorer kom att omdana samhället; nya tankar om människan och samhället, revolutionerande uppfinningar och tekniska framsteg, samt stora förändringar inom jordbruket.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du

 • fördjupar dina kunskaper om franska och industriella revolutionen
 • tränar och utvecklar din förmåga att förklara orsaker till historiska händelser och utvecklar din förmåga att förklara konsekvenser av historiska händelser
 • utvecklar förmågan att se samband mellan tidsperioder
 • övar på källkritik 
 • lär dig viktiga begrepp för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Arbetssätt och redovisning

Med start i upplysningstiden fokuserar vi på politiska och ekonomiska revolutioner under 1700-talet. Vad orsakade revolutionerna och vad blev resultaten? Vi fördjupar oss i den franska och industriella revolutionen. 

 

Du kommer att få arbeta både i par och enskilt. Vi bearbetar området genom:

 • Genomgångar, bildspel och s.k "läxfilmer" och filmklipp
 • Text och frågor
 • Övningar och diskussioner

 

Du redovisar vad du lär dig både skriftligt och muntligt. Detta gör du genom att aktivt delta i diskussioner, förhör och tilldelade uppgifter. 

Vi kommer att ha en muntlig redovisning, i par, i form av att du får göra en podcast kring industriella revolutionen, men även ha skriftliga enskilda uppgifter. 

 

Matriser

Hi
Revolutionernas tid

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Fakta och resonemang
Förmågan att redogöra för och förklara fakta samt orsaker och konsekvenser av historiska händelser.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under franska och industriella revolutionen. Du visar detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor under franska och industriella revolutionen.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under franska och industriella revolutionen. Du visar detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under franska och industriella revolutionen.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under franska och industriella revolutionen. Du visar detta genom att föra välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under franska och industriella revolutionen.
Utvecklingslinjer
Förmågan att beskriva hur epoker har påverkats av varandra och hur dessa har påverkat nutiden.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Begrepp
Förmågan att använda begrepp som hör till arbetsområdet.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
Förmågan att använda historiskt källmaterial.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: