Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symboler i olika tekniker Åk 5 vt-16

Skapad 2016-01-09 18:09 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Symboler är bilder, märken och tecken som står för något speciellt eller som betyder något speciellt. En del symboler är vanliga, andra vet vi kanske inte vad de betyder eller står för. Vissa symboler uppfattar vi som positiva, andra som negativa, medan andra bara är en slags information.

I detta arbetsområdet ska vi arbeta med symboler samtidigt som vi övar på att använda olika textila tekniker.

Innehåll

Dessa förmågor övas i slöjdämnet

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll och arbetssätt

Arbetsområdet inleds med att vi tittar på bilder på olika typer av symboler och resonerar kring vad de står för och varför man använder dem.

Eleverna får hitta på/formge egna symboler eller märken eller skissa symboler som de t ex gillar att använda eller som betyder något för dem. Eleverna visar varandra och berättar om "sina" symboler.

Vi pratar om olika textila hantverkstekniker och vilka som kan vara lämpliga att använda i detta arbetsområde.

Alla gör ett eget arbete i valfri textilteknik och utöver det får alla pröva att göra textiltryck och tova.

 

Centralt innehåll från läroplanen som ingår i arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Detta bedöms

- förmåga att framställa ett slöjdföremål med hjälp av olika textila material och tekniker,

- förmåga att använda redskap och symaskin på ett säkert och ändamålsenligt sätt

- förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

- förmåga att värdera arbetsinsatsen och hur den har påverkat kvalitén på arbetet

- förmåga att resonera om färg, form, material och symboler

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: