Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken i vårt samhälle

Skapad 2016-01-09 20:52 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 7 Teknik
Här kommer fortsättningen på Evas lektioner från i höstas. Nu kommer vi att titta lite på tekniken i samhället. Ni kommer först att få lära er hur man gör en skiss, och sedan kommer ni att få välja ett vardagsföremål att göra en teknisk undersökning av.

Innehåll

Avsnitt 1: Introduktion och tekniska tillämpningar

Den första tekniklektionen kommer jag att hålla en kort introduktion av vad vi ska göra i teknikämnet. Ni ska göra analyser av en valfri teknisk process, dessa ska sedan publiceras på skolans hemsida i "wiki-format" – delkursens "Avsnitt 3".

Därefter kommer jag att demonstrera vattenrening, och hur en vattenreningsprocess skulle kunna se ut i ett tekniskt avloppsreningsverk. Därefter visar jag hur ni ska tänka när ni gör er analys, och vi börjar tillsammans göra en analys av denna process.

Jag vill här belysa att teknik inte bara handlar om maskiner och motorer, teknik finns ständigt närvarande i vår vardag.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Avsnitt 2: Att göra en ritning

I kunskapskraven står det att ni ska kunna dokumentera era tekniska undersökningar och projekt. Det är mycket viktigt för att ni skall kunna göra bra rapporter senare i teknikämnet.

För ritningar finns speciella regler så att de ska se likadana ut, och gå att använda, oberoende på vem som har gjort ritningen och vem som läser den. Ni kommer i detta område att få göra en ritning av en ihopbyggd tändsticksask. Det kommer finnas möjlighet att välja svårighetsgrad på ritningen, i stegen E-C-A. Ritningen ska göras under lektionstid samt som hemuppgift om så behövs.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Avsnitt 3: Undersökning av en teknisk lösning

Ständigt har du olika tekniska lösningar omkring dig, du ska undersöka en av dem och göra en sida i wikipedia-stil för att visa dina kunskaper.

Länk till examinationsuppgift

Uppgifter

 • Examinationsuppgift i teknik – Uppsatsdel

 • Ritning

Matriser

Tk
Tekniken i vårt samhälle: Examinationsuppgift

E
C
A
Undersökning
Du kan undersöka olika tekniska saker som du känner till. Du beskriver hur tydliga delar i dem fungerar tillsammans. Du använder på ett ganska bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Du kan undersöka olika tekniska saker som du känner till. Du beskriver hur delar i dem fungerar tillsammans. Du använder på ett bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Du kan undersöka olika tekniska saker som du känner till. Du beskriver hur delar i dem fungerar tillsammans och ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt. Du använder på ett mycket bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Materialkunskap
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några material och hur de kan användas i tekniska saker.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några material och hur de kan användas i tekniska saker.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några material och hur de kan användas i tekniska saker.
Teknikens förändring
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället förändras och ger exempel på vad som gör att tekniken utvecklas.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället förändras och ger exempel på vad som gör att tekniken utvecklas.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället förändras och ger exempel på vad som gör att tekniken utvecklas.
Teknikens påverkan
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: