Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, myter och faktatexter 2.

Skapad 2016-01-10 08:49 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Eleverna valde att läse och bearbetar olika typ av text om Ungerns stormaktstid.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Ungern var en av mäktigaste länderna i Europa under 500 år.

Ni valde att läsa om denna tid när vi jobbar med sagor, myter och faktatexter.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Arbetets innehåll

Tatárjárás

Szent Margit

Nándorfehérvári csata

Mátyás és kora

Mohácsi csata

Arbetssätt

Läsa sagor berättelser och faktatexter om ämnet

Titta på filmer:

Jankovics Marcell Mondák a magyar történelemből

Mátyás mesék

Magyarország Története sorozat

Visa din kunskap - Bedömning

 • läser, förstår och bearbetar olika texter
 • deltar i diskussionerna
 • uttrycker tankar och känslor om det du läst, skriftligt såväl som muntligt

 

Frågor att besvara efter arbetet:

Vad tyckte du om arbetet med temat?

Vad var svårast?

Vad var roligast?

Vad hade du velat ha mer av?

Vad har du lärt dig under arbetet med temat?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: