Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mon enfance vt 16

Skapad 2016-01-10 09:18 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Tu étais comment quand tu avais 4-5 ans? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce que tu avais comme jouets?

Innehåll

Mål

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att tala eller skriva i dåtid.

 

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Arbetets innehåll

 • Du ska lära dig använda tempus för förfluten tid (imparfait) för att beskriva hur något var.
 • Du ska kunna berätta i tal eller skrift om hur det var när du var liten.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med Français Formidable 4:

 • Vi repeterar passé composé av både regelbundna och oregelbundna verb
 • Vi går först igenom när man använder imparfait och hur man bildar imparfait av ett verb. Vitrine B (TB sid 12-13)
 • Vi läser en text där ett barn pratar med sin morfar om dennes barndom (kap 3 TB sid 14-15 och ÖB sid 24-29)
 • Vi läser några andra texter med imparfait och gör några hörövningar
 • Vi arbetar med läs- och hörförståelse
 • Vi pratar också om användningen av passé composé och imparfait på franska.

Vi arbetar med detta tema v. 2-6.
Arbetet ska redovisas med något skriftligt läxförhör och med att du spelar in ett samtal med en kompis om er barndom (när ni var 4-6 år). 

 Samtalet:

 1. Gör en mindmap (endast ord på svenska eller bilder!), där du brainstormar kring vad du brukade göra, tyckte om att göra etc. under din barndom. 
 2. Repetera och lär in frågeorden.
 3. Använd din mindmap när du genomför samtalet med en kompis. 

 

Uppsatsen: 

 1. Använd din mindmap (endast ord på svenska eller bilder).
 2. Du får skriva en text i skolan under en lektion.
 3. Du kommer att få bearbeta din uppsats för att få den mera grammatiskt korrekt.

 

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift med hjälp av matrisen nedan

Reflektion

 • Hur tycker du att du lyckades med detta arbetsområde?
 • Vad beror det på?
 • Vad var svårt/lätt?
 • Tycker du att du lärde dig något av att bearbeta din uppsats?
 • Kan du med egna ord förklara hur man uttrycker sig i imparfait?
 • Kan du med egna ord förklara skillnaden i användningen av passé composé och imparfait på franska?

Matriser

M2
Matris - mon enfance

Samtala

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Kommunikation och innehåll
Du deltar i samtalet om din barndom men du är ganska fåordig. Du använder givna ord, fraser och meningar.
Du medverkar i samtalet om din barndom genom att ställa frågor och följdfrågor. Du använder givna ord,fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Du medverkar och bidrar aktivt i samtalet om din barndom genom att ställa frågor och följdfrågor. Du använder ett varierat språk, och utvecklar dina svar genom att beskriva / motivera / förklara.
Uttal och flyt
Ditt uttal är begripligt. Du tvekar ganska ofta när du ska ställa en fråga eller när du svarar.
Ditt uttal är relativt tydligt.
Du har ett tydligt uttal och ett visst flyt i språket.
Språkliga strategier
Du väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t ex. kroppsspråk, bekräftande fraser och uttryck.
Du väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t. ex. frågor och annat ordval.
Du väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t ex. omformuleringar.
Språk ordförråd, idiomatiska uttryck, grammatik
Du uttrycker dig med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Du försöker använda imperfekt för att prata om det som hände när du var liten. Formella fel förekommer, men förstör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med ett enkelt språk. Du visar på en viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. Du använder oftast imperfekt för att prata om det som hände när du var liten. En del formella fel förekommer som kan störa men förstör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med ett enkelt men tydligt språk. Du visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Du behärskar användningen av imperfekt för att prata om det som hände när du var liten. Få formella fel.

Höra

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.

Läsa

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Läsförståelse
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.

Skriva

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Innehåll
Du berättar kortfattat om din barndom med en del detaljer. Du håller dig till ämnet men innehållet är relativt tunt.
Du berättar ganska tydligt om din barndom. Texten innehåller en hel del personliga detaljer. Du använder flera beskrivande adjektiv.
Du berättar personligt och engagerat om din barndom. Innehållet är varierat och fylligt. Din text innehåller många detaljer. Du använder beskrivande adjektiv.
Ordförråd
Ditt ordförråd är begränsat men räcker för att göra dig förstådd. Du försöker variera språket. Din stavning påverkar begripligheten negativt
Du har lärt dig många nya ord och kan använda dem i rätt sammanhang. Du skriver med ett ganska varierat språk.
Du har ett stort ordförråd. Du kan nyansera ditt språk beroende på situation. Din text är fullt begriplig.
Flyt
Du använder en relativt enkel meningsbyggnad: många meningar börjar likadant, substantiven ersätts inte med pronomen, brister i ordföljden …
Du skriver med varierad meningsbyggnad: du använder ibland bisatser, adverb, konjunktioner … Ordföljden blir oftast korrekt
Du använder en mer avancerad meningsbyggnad med bisatser, adverb och konjunktioner. Ordföljden är nästintill korrekt. Du vågar experimentera med språket.
Språkliga strategier
Riskbenägenhet
Du använder dig endast av de fraser du känner dig säker på.
Du använder delvis nya vändningar. Texten är begriplig trots en del felanvända ord.
Du vågar ta risker i dina formuleringar. Du provar nya uttryckssätt och använder olika strategier när du saknar ord.
Grammatiska strukturer
Du gör vissa grammatiska fel som påverkar förståelsen: du böjer inte verben efter subjektet. Du använder ibland verb i imparfait. Du anstränger dig för att använda verb i imparfait, men det blir inte alltid rätt. Någorlunda korrekta substantiv- och adjektivböjningar.
Din text är relativt formriktig: du böjer oftast verben rätt. Du använder verb i imparfait på ett mestadels korrekt sätt. Du böjer substantiven och adjektiven oftast korrekt.
Din text är mycket formriktig: du behärskar olika genomgångna tempus och använder dem oftast rätt. Du behärskar både genus-, plural- och kasusböjningar ganska väl och även adjektiven böjs oftast korrekt.
Bearbeta språket
Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: