Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wie ist das Wetter heute? Mahlzeit A (Tyska 7 vecka 2-)

Skapad 2016-01-10 10:20 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Vi arbetar med väder år 7. Vi utgår från kapitel 6 i läroboken. Arbetet inleddes i slutet av höstterminen. Vi fortsätter sedan direkt med kapitel 7 och har sedan prov på båda vecka 5.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer att få lära dig ord för olika sorters väder. Du kommer också att få lära dig lite fraser som du använder när du berättar om hur vädret är under veckan/året.

Vi fortsätter även träna verbformer i presens.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

- Du kan olika vädertyper
- Du kan några fraser för att berätta hur vädret är under året
- Du kan verbformerna i presens för alla personer!

 

Hur ska vi lära oss detta?

- Skriva och framföra en dialog som handlar om vädret under året
- Läsning och översättning av texter i boken
- Arbete med uppgifter till text i boken ("J-uppgifter"= nr. 2, 3, 4, 11), samt i häften
- Läsa på/kunna glosor både skriftligt och muntligt
- Hörövningar

-Se små videoklipp

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer bedömas på de punkter som togs upp i Vad vi ska lära oss. Se matris för kapitel 7.

Hur du får visa vad du kan:

- Muntligt och/eller skriftligt förhör av läxa
- Prata i klassrummet
- Prov fredag v.  5  (läsa, lyssna, skriva) på kapitel 6-7!

- Framförande av en dialog

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: