Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskaplig förståelse för omvärlden - åk 8, VT16

Skapad 2016-01-10 10:41 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett kontinuerligt arbetsområde inom de naturvetenskapliga ämnena, där eleverna får arbeta med aktuella upptäckter som rör biologi, kemi och fysik.
Grundskola 6 – 9 Fysik Kemi Biologi Naturorienterande ämnen
...

Innehåll

Naturvetenskaplig förståelse för omvärlden

För att öka din naturvetenskapliga förståelse för omvärlden kommer du att i detta detta arbetsområde studera naturvetenskapliga upptäckter samt aktuella forskningsområden och samhällsfrågor inom biologi, fysik och kemi. Syftet är även att genom själv välja områden som är spännande och intressanta för just dig öka din nyfikenhet för naturvetenskapen, samt öva din förmåga att granska information och dra egna slutsatser utifrån denna. 

Övergripande mål och riktlinjer från Lgr 11


Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

Syfte och centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretisering av målen

Du ska under arbetsområdet gång:

källkritiskt granska aktuella nyheter

samtala om dessa genom att använda korrekta ord och begrepp

tydliggöra vad som är naturvetenskap

analysera eventuella orsaker som kan ligga bakom olika händelser/fenomen

reflektera över följder som kan uppstå

ge respons på dina klasskamraters arbete

Undervisning

Undervisningen kommer att bedrivas under lektionstid samtidigt utanför skolan. Aktuella nyhets- och forskningsartiklar ska hittas och presenteras inför klassen och därefter diskuteras.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

ditt självständiga arbete

hur väl du genomför källkritisk granskning

ditt naturvetenskapliga resonemang

hur du använder naturvetenskapliga ord och begrepp

dit bidrag under diskussioner som uppstår i klassrummet

dina naturvetenskapliga reflektioner både under eget arbete och under respons du ger dina klasskamrater

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Uppgifter

 • Naturvetenskaplig artikel

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: