Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äldre tiders högkulturer, Grekland under antiken och det romerska imperiet

Skapad 2016-01-10 11:34 i Frösåkersskolan Östhammar
En LPP som beskriver kursen i åk. 7 och innefattar forna civilisationer, högkulturers framväxt samt antikens Grekland och Det romerska imperiet.
Grundskola 7 – 9 Historia
Dax att fördjupa sig i forna civilisationers uppkomst och framväxt. Vi kommer att få lära oss om en spännande tidsperiod, antiken, då Grekland och Romarriket var som störst, då gladiatorer stred på Colosseums väldiga arena och då filosoferna lade grunden till mycket utav de tankar vi utvecklar än idag.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Så här kommer vi att arbeta

  • Gemensamma genomgångar.
  • Instuderingsfrågor
  • Eget arbete under lektionerna
  • Grupparbete

Vi kommer att använda oss av följande läromedel, Digilär, Läroboken Horisont åk7, Internet, kortfilmer.

 

 

 

.

Bedömning

  • Gruppuppgift(Äldre tiders kulturer).
  • Prov(Grekland under antiken)
  • Inlämningsuppgift(Det romerska imperiet).

Kunskapskrav

 

  E C A
Fakta och begrepp
 
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du har mcyket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Utvecklingslinje
 
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Resonemang
 
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historisk framställan
 
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Källor
 
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: