Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntesen och vattnets kretslopp

Skapad 2016-01-10 12:53 i Stadsskogenskolan Alingsås
Hur tillverkar växter syre genom fotosyntesen? Och hur fungerar vattnets kretslopp?
Grundskola 4 Kemi Biologi
Allting börjar med solen! Under några veckor kommer du att få lära dig om hur till exempel växter kan tillverka syre genom fotosyntesen och hur vattnets kretslopp fungerar.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Undervisningen i ämnena biologi och kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska och kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 

Du kommer att få bekanta dig med många viktiga ord och begrepp samt vad de betyder och innebär: 
Ekosystem, kretslopp, förbränning, fotosyntes, energi, atom, molekyl, klorofyll, koldioxid, väte, vattnets former: fast form, flytande form och gasform.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Jag kommer bedöma din förmåga att förstå, förklara och visa på hur:

 • Fotosyntesen fungerar
 • Vattnets kretslopp fungerar

 

Detta kommer att bedömas skriftligt, under våra diskussioner samt genom hur väl du genomför och dokumenterar dina undersökningar. Dessa ord ska du kunna använda: 

* Kretslopp, fotosyntes, klorofyll, koldioxid, väte, syre, molekyl, vattnets former: fast, flytande och gas. 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Ke  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
 • Ke  A 6
  Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med fotosyntesen och vattnets kretslopp under några veckor.

Undervisning kommer bland annat att ske genom att vi: 

 • Har gemensamma genomgångar
 • Skriver faktatexter
 • Ser på faktafilmer
 • Genomför enkla undersökningar 
 • Dokumenterar
 • Har praktiska arbeten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: