Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi gör kylskåpsmagneter

Skapad 2016-01-10 13:04 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde i teknik som utgår från materialet "Teknik tillsammans" från CETIS.
Grundskola 1 Teknik

Var fastnar en magnet? Vad kan kylskåpsmagneter användas till? Vad är design? Detta och ännu mer kommer du att lära dig i det här arbetsområdet. Du kommer slutligen att få tillverka en egen designad kylskåpsmagnet.

Innehåll

Vi ska:

 

 • se på film
 • laborera med magnetism
 • diskutera olika tekniska lösningar
 • laborera med hållfasthet 
 • planera, skissa, forma, designa
 • tillverka en kylskåpsmagneter
 • prata om ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 • titta på utvecklingen av kylskåp

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Hur ska jag arbeta?

Du ska få:

 • diskutera i par och i grupp
 • undersöka
 • rita
 • klippa och klistra
 • konstruera
 • utvärdera

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Vad ska jag kunna?

 

Jag ska kunna:

 • planera och skissa
 • konstruera och tillverka en egen kylskåpsmagnet
 • känna till några begrepp som hör till arbetsområdet

 
Detta visar jag genom att:

 • delta aktivt
 • visa upp mitt färdiga arbete
 • kunna berätta och förklara

 Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: