Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösning och blandning år 3

Skapad 2016-01-10 13:22 i Byskolorna Grundskolor
Grundskola 3 Kemi Svenska Biologi
Skriv en intresseväckare för eleven om arbetsområdet.

Här kan du också lägga till bild.

Innehåll

Detta kommer undervisningen att innehålla:


Enkla undersökningar med vatten, socker, olja och sand.

Dokumentera och kommunicera vad de tror händer(hypotes), vad som verkligen sker och likheter/skillnader mellan sin egen tes och resultatet.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Så här kommer vi att arbeta:

Eleverna ska utföra undersökningar och ta reda på vad en lösning och en blandning är för något genom att använda vatten(varmt och kallt), socker och olja.

Eleverna ska utföra undersökningar och ta reda på vad filtrering innebär med  material som i det här fallet handlar om vatten, sand, kaffefilter och kol.

Se faktafilm om vad ett vattenverk och reningsverk utför i vårt samhälle.

Repetera vattnets tre former, flytande, fast och gas.

Repetera vattnets kretslopp.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna skilja på en lösning och blandning efter att jag deltagit aktivt vid undersökningarnas utförande på lektionstid.

Jag ska kunna förstå och förklara vattnets tre former i naturen.

Jag ska kunna förstå och förklara vattnets kretslopp.

Jag ska känna till vad filtrering innebär med hjälp av vatten, sand, kol och kaffefilter och att det ger åter dricksvatten när man separerar smuts från vätska som vatten  genom enkla undersökningar.

Jag ska känna till att filtrering utförs av vattenverk i staden och vi får dricksvatten i våra kranar.

Jag ska känna till att ett reningsverk tar hand om vatten och partiklar som vi släpper ut i våra avlopp för att sedan släppa ut rent vatten i naturen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: