Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige på 1600-talet "Stormaktstiden" VT-16

Skapad 2016-01-10 13:41 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi färdas genom stormaktstiden då Sverige blir en av Europas stormakter genom att kungarna skaffar sig en stor och stark krigsmakt. Sverige härskar över Östersjön och tar ut stora tullavgifter av andra handelsresande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklasKopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning - vad och hur


Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att resonera om orsaker till häxprocesser samt att känna till de olika regenterna
 • din förmåga att beskriva och resonera kring statens uppbyggnad och arbete på 1600-talet och jämföra den med statens arbete idag
 • din förmåga att resonera om skillnader i olika framställningar av stormaktstiden och vad de beror på
 • din förmåga att använda dig av olika historiska begrepp


Hur:

 • Ditt muntliga resonemang på lektionerna
 • Skriftligt prov
 • Genom läxförhör Kopplingar till läroplan

 • Hi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  A 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  A 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • ha gemensamma genomgångar
 • se på film 
 • svara på frågor tillsammans i grupp
 • arbeta enskilt med ett arbetshäfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Begrepp

Begrepp som kommer att ingå i arbetsområdet.

Exempel:

 • orsak, konsekvens, skillnad och likhet
 • stormaktstid
 • ämbetsmän
 • tull
 • legosoldat
 • förmyndarregering
 • reduktion
 • husförhör
 • musköt
 • katekes
 • abdikera
 • snapphanar
 • envälde
 • fästing
 • hovet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: