Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Une recette!

Skapad 2016-01-10 13:59 i Torpskolan Lerum
Enskilt eller parvis spelar ni in en instruktionsfilm till ditt/ert recept.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
À table!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

  • M2
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2
    Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M2
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser

M2
Utvecklingsmatris Moderna språk; tala, une recette

Din förmåga:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
att tala begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en fransktalande
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större probelm
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att dig förstådd på franska.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang.
Du uttrycker dig relativt tydligt och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord, upprepar dig ibland , men gör dig förstådd.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att uttala
Du uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten.
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten.
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten.
Du har ett korrekt uttal.
att fånga melodin i språket
Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter det svenskt eller entonigt)
Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Din intonation närmar sig målspråkets.
att tala med flyt
Du letar ofta efter ord och gör långa pauser.
Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att rätta dig själv.
Du har inga problem att uttrycka dig. Du har bra flyt med naturliga pauser.
att använda grammatik
Du använder inte dig av den grammatik vi gått igenom. (partitiv artikel och uppmaningsform)
Du försöker använda grammatiken (partitiv artikel och uppmaningsform) Du visar osäkerhet.
Du försöker använda grammatiken(partitiv artikel och uppmaningsform) Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du klarar av att använda grammatiken(partitiv artikel och uppmaningsform) Du gör få grammatiska fel.
att bygga meningar
Du gör korta meningar. Du startar dina meningar på liknande sätt. Ibland saknar dina meningar verb, vilket påverkar begripligheten.
Du gör korta men korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar. Du försöker binda ihop satser.
Du varierar menings-byggnaden. Du binder ihop satser och stycken på olika sätt. Du börjar meningarna på olika sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: