Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förnuft eller känsla?

Skapad 2016-01-10 14:09 i Västra Berga skola Helsingborg
Från upplysningens litterära ideal, via romantiken till realismen och naturalismen.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Skräckromantiska bilder syns idag i allt från skivomslag, dataspel till rena målningar. Var har skräckromantiken sina rötter? Varför uppstod det? Vad blev reaktionerna på romantiken?

I det här projektet ska vi utforska några litterära ideal som påverkar oss än idag.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer: Kunskaper

Kopplingar till läroplan

  • Lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  • Lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Hur ska vi arbeta för att nå målen?

Vi besöker utställningen Skräckromantikens landskap,

Föreläsningar

Vi läser utdrag ur olika verk.

Gestaltning av de litterära epokerna genom att skapa fotografi som innehåller epokernas olika element.

Egen läsning av ett verk från någon av de litterära epokerna. Din läsning presenterar du i en läslogg.

Vi ser på filmatiseringar av verk från de olika epokerna.

Planering för projektet

vecka

onsdag

torsdag

2

Ny termin, nya mål

Vad har jag lämnat kvar efter mig?

Uppläsning/Filmer

Källövning

 

Besök Dunkers kulturhus, utställningen ”Skräckromantikens landskap”

3

Tarja i Halmstad

Övningsuppgifter om källor

Projektintro

Föreläsning: Om romantiken

Läsa textutdrag

 

4

Frankenstein

Föreläsning: Upplysningen

Läsa textutdrag

 

5

Utvecklingssamtal
Se Gullivers resor

Föresläsning: Realismen och naturalismen

Läsa textutdrag

 

6

Samhällets olycksbarn/ Ringaren av Notre Dame

Arbeta med presentation

 

7

Presentationer

Presentationer

Vad bedöms och hur?

Du ska göra en presentation med hjälp av det webbaserade presentationsprogrammet Canva. Du väljer själv en passande mall.

Din presentation ska innehålla  en bild per epok, d v s tre bilder som du själv tagit med mobilkamera eller annan kamera. En bild kan bestå av flera bilder.

Dina bilder ska komponeras enligt de tre litterära epokernas kännetecken. De litterära epokerna är upplysningen, romantiken och realismen/naturalismen.

Du ska presentera muntligt varje bild för sig. Du berättar hur du tänkt när du komponerat och vad i bilden som representerar en viss litterär epok. Bild 1 motsvarar upplysningen, bild 2 romantiken och bild 3 realismen/naturalismen.

Matriser

Sv SvA
Svenska - förmågor 1-9

Svenska - förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TALA
Din presentation av epokerna med hjälp av bilder. Kommunicera, Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer,
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
SAMTALA
Du deltar i samtal om sådant som vi läser eller upplever. Kommunicera, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
LÄSA
Vi läser tillsammans. Du visar att du förstår genom att delta i samtal eller skriftlig reflektion. Kommunicera, Tolka och förstå skrift
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
TOLKA
Läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag, vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier
Berättar konkret om innehållet och visar viss förståelse.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Resonerar och framför egna funderingar. Kan med hjälp av stödfrågor ”läsa mellan raderna”/tolka.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Försöker på egen hand tolka och värdera budskap och syfte. Gör jämförelser och drar slutsatser.
”Läser mellan raderna”. Tolkar, värderar och kritiskt granskar budskapet. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller. Ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
HANTERA
Hantera språket Behärska olika språkliga situationer
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå.
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel. Mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk. Mottagaren förstår utan problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: