Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7 vt 2016

Skapad 2016-01-10 14:30 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En LPP i matematik för åk 7, där vi ska arbeta med det centrala innehållet "Geometri".
Grundskola 7 – 9 Matematik
Unde detta arbetsområdet kommer du bla få lära dig att mäta och rita vinklar, räkna omkretsen på en cirkel och att förstora och förminska!

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning

Du kan visa vad du kan muntligt på lektionerna, i diskussioner, på läxor och prov. Se i veckoplaneringen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  E 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar, eget arbete, arbete i grupp. Vi kommer att jobba med praktiska övningar, muntliga övningar, skriftliga övningar i boken (kap 3), färdighetsträning i appen Nomp, problemlösning, diskussioner och mattespel. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Begrepp

Följande begrepp ingår i arbetsområdet:

Vinkel
Vinkelben
Rät, spetsig, trubbig vinkel
Vinkelsumma
Rätvinklig triangel
Likbent triangel
Liksidig triangel
Kvadrat
Rektangel
Parallellogram
Romb
Diagonal
Omkrets
Cirkel
Medelpunkt
Radie
Diameter
Skala
Förminskning
Förstoring

Vertikalvinklar

sidovinklar

yttervinklar

polygoner

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: