Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samer

Skapad 2016-01-10 15:26 i Kullingsbergsskolan Alingsås
PP om Sveriges urprungsbefolkning samer, deras levnadsförhållanden och kultur.
Grundskola 4 Religionskunskap Svenska Historia Samhällskunskap
Undervisningen ska utveckla dina kunskaper om samerna. Du ska få kunskap om Sveriges minoritetsgrupp och deras levnadssätt och kultur. Du ska få utveckla kunskap om religioner och livsåskådningar i det egna samhället. Du ska få bekanta dig med nationella minoritetsspråk.

Innehåll

Mål: Att få kunskap om samerna och deras kultur.

Mål:
Att du får grundläggande kunskap om Sveriges ursprungsbefolkning samer.
Att du får veta hur samerna bor och lever förr/nu.
Att du får kunskap om deras kultur och religion.
Att du förstår vilka förutsättningar samerna har och har haft i det svenska samhället.

 Arbetssätt:
Läsa faktatexter och skriva fakta om samerna, enskilt och i grupparbete.
Se film och diskutera innehållet. Läsa/lyssna till samiska berättelser och sammanfatta innehållet i ord och bild. Läraren berättar.

Bedömning:

Du bedöms utifrån kunskapskraven samt: 

- du deltar aktivt på lektionerna och har förmågan att delta i gemensamma diskussioner

- du deltar aktivt i grupparbetet och redovisningen av denna

- du deltar aktivt med att producera egna texter

- du kan lyssna och följa givna instruktioner

 

Du kommer fortlöpande bli bedömd under arbetets gång.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: