Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivareverkstad på spanska - vt16

Skapad 2016-01-10 15:28 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6
Vi kommer att arbeta tillsammans för att du ska utveckla dina kunskaper i spanska både i tal och skrift. Vi kommer att lära oss om historiska och kända personer i den spansktalande världen och kunna skriva olika typer av texter som handlar om dem.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Centrallt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Arbetsformer och arbetssätt

Lärarledd undervisning och genomgångar, enskilt arbete, grupparbete, högläsning,tyst läsning, skrivning  / rangordning av kvalitén på texterna, respons lärare- elev och elev-elev  /  Bearbeta texterna utifrån responsen du fått, självvärdering, filmvisning, E-twinning, hemuppgifter

 

 

 

Undervisningens innehåll

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- skriva olika typers av texter och anpassa dess struktur efter genren.

- skriva berättelser, biografier och brev

- göra beskrivningar av personer, miljöer, händelser och saker

- göra sammanfattningar

- tillämpa genomgångna grammatik, skriv- och stavningsregler i dina texter

- ge feedback på någon av dina kamraters texter

- utvärdera och ge en bedömning till din egen text

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: