Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna del 1

Skapad 2016-01-10 16:04 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Människors religion och värderingar kan visas genom fester och på vilket sätt människor lever sina liv. I denna första del fokuserar vi på religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
...

Innehåll

Varför gör du det här?

 • Du ska bli uppmärksam på hur  människor inom olika religioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt.
 • Du ska lära dig resonera om likheter och skillander mellan religionerna vad gäller exempelvis ritualer, heliga platser, böcker, symboler, syn på liv och död etc.
 • Du ska bli medveten om kristendomens betydelse för traditioner och högtider i Sverige förr och nu.
 • Du ska bli medveten om vilka spår man kan se av fornskandinavisk religion i samhället idag.

 

Vad behöver du lära dig?

 • baskunskaper om kristendom, judendom, islam och fornskandinavisk religion, så att du kan resonera om dess heliga platser, ritualer och regler, synen på liv och död
 • att i samtal och skrift enkelt jämföra de tre världsreligionernas viktigaste grundtankar och skrifter
 • använda ord och begrepp som är typiska för dessa religioner
 • kristendomens betydelse förr och nu i Sverige

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Hur gör du?

Du kommer att få möjlighet att

 • ta del av bilder, texter, filmer, drama och miniföreläsningar
 • arbeta individuellt, smågrupper och i helklass
 • visa dina kunskaper såvöl muntligt som skriftligt
 • jämföra de tre religionerna judendom, kristendom, islam och delvis även fornskandinvisk religion

 

Det här kommer att bedömas:

Jag kommer att bedömma din förmåga:

 • att beskriva orsaker och konsekvenser 
 • att jämföra likheter och skillnader mellan religionerna 
 • att samtala och diskutera
 • att beskriva de tre världsreligionernas viktiga tankar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: