Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2016-01-10 16:37 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
...

Innehåll

1. Lag och rätt

Du kommer att läsa om varför vi har lagar och regler i vårt samhälle, och vad som händer om man bryter mot dessa. Vi kommer diskutera olika typer av brott och påföljder (straff), samt hur det svenska rättsväsendet (våra domstolar) är uppbyggt. 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

4. Arbetssätt

5. Bedömning

Det som bedöms i detta moment är din fakta- och begreppsförståelse, se samband samt att föra resonemang. Vi kommer samtala om redovisningsformer gemensamt i klassen.

6. Kunskapskrav

Se bedömningsmatris

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 7-9

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Rättigheter och rättskipning
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker väl hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker mycket väl hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: