👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mein Hobby ist... Tyska 7 Kapitel 5 i Gleerups

Skapad 2016-01-10 16:42 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Tyska år 7. Vi arbetar med olika hobbyer och aktiviter. Vi utgår från kapitel 7 i läroboken Mahlzeit A. Arbetet inleds vecka 2.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer att få lära dig tyska ord för olika hobbyer och aktiviteter, berätta om din egen hobby, samt ställa och besvara frågor om hobbyer. Du kommer också att få lära dig fler fraser som du använder när du berättar vad du gör under året/veckan. Vi fortsätter även träna verbformer i presens, både regelbundna och oregelbundna verb.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

- Du kan olika hobbyer och aktiviteter
- Du kan några fraser för att berätta vad du/ andra gör under veckan, samt vad ni föredrar.
- Du kan verbformerna i presens för alla personer!

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

-läsa och lyssna på texter om olika fritidsaktiviteter och redogöra för det 

-lära in ord och fraser som är viktiga för ämnesområdet

-berätta om era fritidsaktiviteter i par

-berätta om fritidsaktiviter skriftligt

-berätta om fritidsaktiviteter muntligt (Screencastify).

-lyssna på samtal om fritidsaktiviteter och redogöra för det 

-aktivt använda strategier för att förstå och göra sig förstådd

-arbeta med uppgifter till texter i Gleerups ( se planering), samt häften

-arbeta med och lära in grammatiska strukturer 

-se små videoklipp

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer bedömas på de punkter som togs upp i Vad vi ska lära oss.

Hur du får visa vad du kan:

- Muntligt och/eller skriftligt förhör av läxa på onsdagar

- Skriva en text där du presenterar dig och dina intressen
- Prata i klassrummet

- Berätta om egna aktiviteter = inspelning i Screencastify

 Prov: onsdag vecka 49 (läsa, lyssna, skriva)!

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Väder samt Hobby och aktiviteter

E
C
A
Tala
Uttala orden begripligt Kunna ställa enkla frågor om väder och aktiviteter under året. Kunna berätta om egna aktiviteter
Skilja på att tala artigt och vardagligt Använda längre meningar
Säga en sak på olika sätt (variation).
Skriva
Kunna skriva någorlunda begripligt Kunna skriva enkla frågor om väder /aktiviteter under året. Kunna beskriva det samma. Skriftligt kunna berätta om /väder/egna aktiviteter
Skilja på att vara artig eller vardaglig Använda längre meningar
Skriva en sak på olika sätt (variation)
Läsa
Förstå det viktigaste i texterna men kan missa detaljer
Förstå det mesta i texterna och förstå tydliga detaljer
Förstå både helhet och alla detaljer
Lyssna
Urskilja ord och fraser i tydligt tal i lugnt tempo
Förstå det mesta i tydligt tal i lugnt tempo
Förstå både helhet och uppfattar detaljer i tydligt tal och lugnt tempo
Ordkunskap
Lärt sig nya ord men du har luckor i ordförrrådet
Lärt sig nya ord och har få luckor i ordförrådet
Lärt sig många nya ord och har inga eller någon enstaka lucka i ordförrådet
Arbete under perioden
Du kan för det mesta dina läxor och har i stort sett gjort alla basuppgifter i planeringen.
Du kan alltid din läxa och har gjort lite mer än den obligatoriska delen av din planering.
Du satsar alltid på att lära dig lite mer än vad som krävs, både vad det gäller läxor och vanligt planeringsarbete.
Grammatik
Du vet reglerna för när de vanligaste verbens olika presensformer används. Du kan dock oftast inte använda dem rätt.
Du kan för det mesta använda rätt ändelse på verben i presens.
Du använder verben helt rätt i presens