Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO vt-16

Skapad 2016-01-10 16:58 i Pysslingen Skolor Farstaängskolan Pysslingen
Det här är en allmän terminsplanering för vårterminen.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
...

Innehåll

V. 2. - Att sortera

Vi ska avsluta vårt arbete med att sortera och ordna föremål utifrån olika former och material. Vi kommer i slutet av veckan att göra en vardaglig uppgift som kommer att bedömas i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

V 3-8 Vårt solsystem och våra planeter

I det här avsnittet ska vi titta på hur vårt solsystem ser ut. Vi går igenom en till tre planeter per vecka och stannar upp lite extra vid jorden. Vi kommer att börja området med solen och dess viktiga funktion som stjärna. Vi kommer att tydliggöra förhållandet mellan solen, planeterna och månen.

Undervisningen bygger på genomgångar, skapande, filmvisning, berättelser, litteratur.

I samarbete med fritidshemmet kommer eleverna att få bygga sitt eget planetarium/solsystem.

Begrepp att ta upp:
Solen
Planeter
Måne
Solsystem
Galax
Rörelse
Faser

Området bedöms enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

V.10-12 Luften omkring oss

I det här området ska vi arbeta med luften som är omkring oss och dess egenskaper och innehåll. Vi ska ta reda på om det finns något i luften, väger luften någonting? Tar luft plats? Varför är djur och växter beroende av luften? Låter luften?

Undervisningen sker laborativt och mycket konkret. Eleverna ska få möjlighet att upptäcka själva genom olika lätta laborationer som att försöka fånga luft, försöka väga luft, försöka se vad som händer om ett brinnande ljus inte får luft.

Begrepp:
Luft
Ämne
Vikt
Massa
Atom
Syre, kväve
Ljud, hörsel

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

V12-23 Ute i naturen, årstidsväxlingar

 • Växter och djur i naturen under våren
 • Näringskedjan i förenklad form

Undervisningen kommer för det mesta att ske utomhus.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: