Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi gör ett skrin/ask med broderi år6 vt

Skapad 2016-01-10 17:35 i Irstaskolan Västerås Stad
Samarbete textil/trä
Grundskola 6 Slöjd
Vi gör ett skrin med broderi under vårterminen i år 6.

Du kommer att få arbeta efter arbetsbeskrivningar. Du ska i träslöjden lära dig sammanfoga med träplugg, använda pelarborrmaskin, limning, sågning och spikning av gångjärn samt ytbehandling.

I textilslöjden får du lära dig mer om broderi. Du får brodera med olika stygn på ett linnetyg som placeras på locket till ditt skrin.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Tidsplan:

Du har fram till den 27 maj på dig. Då ska både arbete och redovisning vara klart.

Matriser

Sl
Irstaskolan matris slöjd år 6

F
E
C
A
Eleven kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner...
Du har ännu inte framställt något arbete att bedöma.
på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt.
på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner...
Du har ännu inte tillräckliga kunskaper om våra redskap och maskiner.
på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du visar ingen vilja att komma med egna idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen...
Du visar inte någon vilja att komma framåt i ditt slöjdarbete.
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet kan eleven ge...
Du ger inga omdömen.
enkla omdömen.
utvecklade omdömen.
välutvecklade omdömen.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck....
Du kan inte förklara hur dina val runt broderiet symboliserar det du vill använda skrinet till.
och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: