Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt-16

Skapad 2016-01-10 18:01 i Pysslingen Skolor Farstaängskolan Pysslingen
Det här är en terminsplanering för svenska och svenska för andraspråk år 2 vt-16
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Under större delen av terminen kommer eleverna att fokusera på sin läsförståelse. Vi kommer att ha läsförståelsen som grunden och sedan kommer olika andra områden att komma in eftersom terminen går.

Innehåll

Läsförståelse

Eleven ska arbeta med sin läsförståelse genom:

Diamantjakten som läxa
Vi läser: En textbok med tillhörande läsförståelsekort
Lösa läsförståelseuppgifter
Olika faktatexter i SO/NO

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Stavning och förståelse av ord

Eleverna fortsätter att arbeta med boken "Veckans ord" och den rättstavning som förekommer i boken.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

V. 5-8 Sagan om utomjordingen

Under den här perioden fokuserar vi på att skriva en berättelse inom området i NO/SO. Vi arbetar vidare med att strukturera upp berättelsen i inledning, handling, avslut och träna på att ha stor bokstav efter punkt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

V. 10-18 Lindgren och Beskow

Under perioden fokuserar vi på skönlitterära texter från Astrid Lindgren och Elsa Beskow. Arbetsområdet tangerar området "livet förr och nu" i SO.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: