Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoriteter i Sverige

Skapad 2016-01-10 19:10 i Ankarets skola Öckerö
Sveriges nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar samt språkjämförelser av olika svenska dialekter och jämförelser av våra nordiska grannspråk norska, danska, finska och isländska.
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap
Nu ska vi arbeta med Sveriges nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Vi kommer också att lyssna på och lära oss om våra grannspråk norska, danska, finska och isländska.

Vi ska dessutom prata om svenska dialekter.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Konkretiserade mål

Efter arbetet ska du kunna:

 • känna igen de mordiska språken och kunna skilja dem åt
 • veta vilka de svenska minoriteterna är
 • känna igen minoritetsspråken
 • kunna något om minoriteternas historia, religion och kultur 
 • kunna reflektera över hur vi övriga svenskar kan bidra till minoriteternas bevarande

Begrepp

 • minoritet
 • mänskliga rättigheter
 • ursprung
 • etnicitet
 • identitet
 • kultur

Arbetssätt

Vi ska se filmer som berättar om och visar de olika minoriteternas historia, religion, kultur och språk. Vi kommer att läsa och lyssna på sagor och dikter på minoritetsspråken. Vi kommer att resonera och diskutera mycket.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att delta i samtal och att delta i de olika aktiviteterna vi gör. Vi kommer också att göra avslutande skriftliga bedömningsuppgifter.

Jag kommer att bedöma kunskapskravet:
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: