Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - Min Odyssé

Skapad 2016-01-10 19:11 i Skogstorpsskolan Falkenberg
En berättande text – Min Odyssé – Syftet är att: - utveckla skrivförmågan och skriva olika typer av texter. - bearbeta egna texter - träna att ta respons och ge respons på texter - träna språkets struktur
Grundskola 7 – 9 Svenska
När Cyklopen Polyfemos, son till havsguden Poseidon och havsnymfen Thoosa, fick pålen i sitt enda öga skrek han till sina cyklopkamrater "Ingen har förblindat mig".

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

Matriser

Sv
Antiken - Min odyssé

Bedömningsmatris till berättande text – Min Odyssé

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en berättande text om en inre/ yttre resa som du har gjort.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en berättande text om en inre/ yttre resa som du har gjort.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som en berättande text om en inre/ yttre resa som du har gjort.
Innehåll
Du skriver en berättande text enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Du skriver en berättande text utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Du skriver en berättande text med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Dramaturgi: nutid – framtid –tillbakablick
Odysséns dramaturgi är enkel.
Odysséns dramaturgi är relativt komplex.
Odysséns dramaturgi är komplex.
Struktur
Sammanhang och begriplighet Ord som binder ihop texten
Berättelsen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Berättelsen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Berättelsen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning, styckemarkering samt effektiv inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av berättelsen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i berättelsen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i berättelsen. Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbeta egna texter till innehåll och form
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: