Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - från livets utveckling till järnåldern.

Skapad 2016-01-10 19:21 i Bergagårdsskolan Öckerö
En resa i tiden från jordens uppkomst och om hur livet började. Ett tema där du får lära dig mer om istiden och om hur det var att leva på forntiden och att sedan kunna jämföra det med hur vi lever idag.
Grundskola 3 Historia NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Du kommer att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!

Innehåll

Målet med vårt arbete är:

Du ska:

- läsa faktatexter och kunna svara på frågor om det du läst,

- kunna delta i samtal kring det du läst och utifrån filmer du ser,

- få förståelse för vad en tidslinje visar och kunna göra en egen tidslinje,

- reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden,

- kunna berätta något om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern,

- kunna känna till hur inlandsisen påverkat vårt landskap.

 

.

Hur ska vi nå målet?

Under det här arbetet kommer du genom film, litteratur, diskussioner och genomgångar få lära dig mer om hur det var att leva på forntiden. Du kommer att få jämföra vardagen på forntiden med hur vi lever idag.

Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp, läsa och svara på frågor, dokumentera det du lärt dig i en forntidsbok. Vi kommer att gå ut i naturen och titta på spår av forntiden. Vi kommer också att studera och skriva fornskrift. Vi kommer också att tillverka forntidsbyar och saker som tillhör de olika tidsåldrarna. I slutet av april kommer vi att besöka Ekehagens forntidsby.

Hur kan du visa att du nått målet?

 • Du deltar aktivt på lektionerna, muntligt och skriftligt,
 • du ska göra en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.
 • du bygger en forntidsby tillsammans med några klasskompisar,

 

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • kunna göra och förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid,
 • kunna namnen på de olika tidsåldrarna och i vilken ordning dom kommer,
 • kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på forntiden och nu, och även mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 • söka och använda information,
 • kunna ge exempel på spår av forntiden i naturen.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser

Hi NO Sv SO
Forntiden åk 3

Osäker
På god väg
Säker
Kan namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning dom kommer.
Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu, och även mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Förmågan att söka och använda information.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Kan ge exempel på spår av forntiden i naturen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: