Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2016-01-10 20:43 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Tema om kroppen, identitet och hälsa
Grundskola 5 Biologi Religionskunskap Samhällskunskap Svenska

Vår kropp är fantastisk! Vi kommer nu att göra ett stort arbete om kroppen på olika sätt. 

 

 

Innehåll

Lärandemål

Du kommer att ges förutsättningen att utveckla din förmåga att:

 • göra undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i människokroppen
 • diskutera olika frågor
 • reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans
 • uttrycka dig när du pratar och skriver

Så här ska vi arbeta

 • Ha en frågelåda där alla kan lägga frågor. 
 • Samtala kring olika frågor kring kroppen och identitet.
 • Gå igenom mannens och kvinnans könsdelar samt hur ett barn blir till.
 • Få besök av skolsköterskan i tjej- och killgrupp kring vad som händer vid puberteten.
 • Göra grupparbeten om olika kroppsdelar och dess funktion.
 • Skriva faktatexter.
 • Rita av kroppen och hur organen är placerade.
 • Göra olika övningar kring sömn, kost och motion.
 • Läsa olika faktatexter, skönlitterära texter och se filmer.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Bedömning

Underlag för bedömning
Muntligt och skriftligt: Samtal, diskussioner, skriftliga arbetsuppgifter, enkla rapporter, samt muntlig och skriftlig redovisning av de olika organen.

Detta innebär att du: 

 • kan söka naturvetenskaplig information från olika källor.
 • ger exempel på hur kroppens organ hänger ihop samt använder biologins begrepp.
 • genomför enkla undersökningar och dokumenterar dessa.
 • diskuterar om hälsa, sjukdom och pubertet och hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
 • kan diskutera olika frågor kring identitet.
 • skriver en faktatext med tydligt innehåll.
 • sätter ihop information från några källor.
 • håller en muntlig redovisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: