Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden år 2

Skapad 2016-01-10 22:08 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Arbetsområde: Rymden
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du ska få lära dig mer om rymden och om hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra. Du ska också ta reda på hur månen påverkar jorden.

Du ska också få lära dig mer om planeterna.

Innehåll

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Målet med arbetsområdet är/ Det betyder för eleven:

 • Du känner till hur jorden, solen och månen rör sig.
 • Du vet hur månens dragningskraft påverkar jorden.
 • Du känner till månens olika faser.
 • Du känner igen några stjärnbilder och vet hur stjärnhimlen förändras under året.
 • Du har hört några berättelser om folks tro förr i tiden när det gäller fenomen i naturen. 

Bedömning

Din förmåga att:

 • beskriva jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • beskriva hur månens dragningskraft påverkar jorden
 • Samla information om en planet och tillsammans med en kompis planera en redovisning.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra
 • Månens olika faser.
 • Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Dokumentation

 • Bok om rymden, förutsägelser och resultat, rita och skriva.
 • Redovisning om planeter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: