Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi vt åk 4

Skapad 2016-01-10 22:23 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Ämnets tre former; fast-, flytande och gasform. Lösningar, blandningar och kemiska reaktioner.
Grundskola 4 Kemi NO (år 1-3)
Har du funderat på varför det blir imma på spegeln när du duschar varmt, eller varför kör man ut salt på vägarna på vintern, varför använder man tvål, räcker det inte bara med vatten.

Innehåll

Du kommer att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll som du kommer arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • genomföra enkla undersökningar.
 • beskriva skillnaden på fast, flytande och gasform.
 • redogöra för skillnaden mellan lösning-blandning 
 • att göra enkla systematiska undersökningar.
 • skriftligt dokumentera dina undersökningar.
 • se kemiska samband i samhället och naturen

För att nå målen kommer du i undervisningen att:

 • lära dig om vattnets tre former; fast-, flytande- och gasform. 
 • lära dig om partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • lära dig om övergångarna mellan formerna; avdunstning,  kondensering, smältning.
 • få lära dig hur man tar reda på om ett ämne, en lösning eller blandning.
 • göra egna experiment/undersökningar.
 • delta i gemensamma genomgångar.
 • se på film.
 • läsa olika faktatexter.
 • delta i samtal om olika ämnen.
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: